BRAMA > ODRA > ATLAS > po polskudeutschčešký
 
 
 
 
szukaj:  
      zaawansowane strona główna

Spis treści
Skróty
Autorzy
Stopka


Głównasupport@fer.org.pl

Wstęp

Gerling - Versicherungs-Beteiligungs AG
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

1. Wprowadzenie

2. Określenie granic obszaru badań

3. Typy środowisk

3.1 Opis typów środowisk
3.2 Metody zastosowane w kartowaniu typów środowisk

4. Bioindykatory

4.1 Opis bioindykatorów
4.2 Metody kartowania bioindykatorów

5. Opracowanie kartograficzne i tworzenie Atlasu

6. Metody i kryteria oceny

7. Opis stanu obecnego naturalnego obszaru zalewowego

7.1 Moravská brána (mapy: B1, B4, B7, C1-3)
7.2 Ostravská Pánev (mapy: B1, B4, B7, C3-4)
7.3 Kotlina Raciborska (mapy: B1, B4, B7, C5-10)
7.4 Pradolina Wrocławska
7.4.1 Od Krapkowic po ujście Małej Panwi (mapy: B1, B4, B 7, C10-13)
7.4.2 Od ujścia Małej Panwi po ujście Kaczawy (mapy:B 1-2, B4-5, B7-8, C13-22)
7.5 Obniżenie Ścinawskie (mapy: B2, B5, B8, C22-24)
7.6 Pradolina Głogowska (mapy: B2, B5, B8, C25-28)
7.7 Kotlina Kargowska (mapy: B2, B5, B8, C29-31)
7.8 Dolina Środkowej Odry (mapy: B2-3, B5-6, B8-9, C31-37)
7.9 Lubuski Przełom Odry (mapy: B3, B6, B9, C37-38)
7.10 Kotlina Freienwalde (mapy: B3, B6, B9, C38-46)
7.11 Dolina Dolnej Odry (mapy: B3, B6, B9, C45; C47-52)

8. Ocena stanu obecnego

8.1 Moravská brána
8.2 Ostravská pánev
8.3 Kotlina Raciborska
8.4 Pradolina Wrocławska
8.4.1 Odcinek Krapkowice ujście Małej Panwi
8.4.2 Odcinek ujście Małej Panwi- ujście Kaczawy
8.5 Obniżenie Ścinawskie
8.6 Pradolina Głogowska
8.7 Kotlina Kargowska
8.8 Dolina Środkowej Odry
8.9 Lubuski Przełom Odry
8.10 Kotlina Freienwalde
8.11 Dolina Dolnej Odry

9. Uzupełniające informacje odnośnie gospodarki wodnej

10. Dalsze analizy i wskazówki dla zastosowania rezultatów

10.1 Ochrona przyrody
10.2 Ochrona przeciwpowodziowa
10.3 Wykorzystanie terenu, zwłaszcza gospodarka leśna i rolnicza
10.4 Regulacja wód płynących i melioracja

11. Zalecenia odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego i innych planów rozwoju

12. Podsumowanie

13. Cytowana literatura i dokumenty

14. Źródła i mapy

Załącznik 1 Nazwy geograficzne

Tab.1 Bilans powierzchni w regionie

Tab.3 Istniejące i planowane poldery w dolinie Odry