BRAMA > ODRA > ATLAS > po polskudeutschčešký
 
 
 
 
szukaj:  
      zaawansowane strona główna

Spis treści
Skróty
Autorzy
Stopka


Głównasupport@fer.org.pl

Lista autorów

Artur Adamski Zakład Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, PL 50-335 Wrocław
Rafael Benz Geographisches Institut der Humboldt-Universitat zu Berlin, Chaussestr. 86, D 10115 BErlin
Janina Borysiak Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Al. Niepodległości 14, PL 61-713 POznań
Emil Dister WWF-Auen-Institu, Josefstr. 1, D 76437 Rastatt
Andrzej Dunajski Instytut Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kanonia 6/8, PL 50-328 Wrocław
Mojmír Foral Ostravské muzeum, Masarykovo nám. 1, CZ 702 00 Ostrava 1
Detlef Gunther-Diriger WWF-Auen-Institut, Josefstr. 1, D 76437 Rastatt
Vladimira Hamplová Správa CHKO Poodří, Trocnovská 2, CZ 702 00 Ostrava 1
Radim Jarošek Správa CHKO Poodří, Trocnovská 2, CZ 702 00 Ostrava 1
Andrzej Jermaczek Lubuski Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, PL 66-200 Świebodzin
Marek Kalisiński ul. Bohaterów Warszawy 28/1, PL 70-340 Szczecin
Rafalina Korol Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu, Wybrzeże Wyspiańskiego 39, PL 51-616 Wrocław
Věra Koutecká Dvořákova 4, CZ 702 00 Ostrava
Marek Krukowski Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Akademii Rolniczej, pl. Grundwaldzki 24, PL 50-363 Wrocław
Jan Kusznierz Instytut Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kanonia 6/8, PL 50-328 Wrocław
Bohumír Lojkasek Katedra biologie a ekologie Ostravské univerzity, 30, dubna 22, CZ 701 00 Ostrava
Šárka Neuschlová Správa CHKO Poodří, Trocnovska 2, CZ 702 00 Ostrava 1
Piotr Nieznański Oder-Projekt-Buro des WWF-Auen-Institut, ul. Drzewieckiego 22/4, PL 54-129 Wrocław
Petr Obrdlík WWF-Auen-Institu, Josefstr. 1, D 76437 Rastatt
Karel Pavelka Okresní vlastivědné muzeum, Horní nám. 2, CZ 755 01 Vsetín
Georg Rast WWF-Auen-Institut, Josefstr. 1, D 76437 Rastat
Erika Schneider WWF-Auen-Institut, Josefstr. 1, D 76437 Rastat
Michał Smoczyk Instytut Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kanonia 6/8, PL 50-328 Wrocław
Krzysztof Świerkosz Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, PL 50-335 Wrocław
Dominik Wróbel Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, PL 31-512 Kraków

Wersja drukowana atlasu

Autorzy map typów środowisk

C1-2:Š. Neuschlová
C3:Š. Neuschlová, V. Koutecká
C4:V. Koutecká
C5:V. Koutecká, M. Krukowski, D. Wróbel
C6:M. Krukowski, D. Wróbel
C7:M. Krukowski, K. Świerkosz, D. Wróbel
C8:M. Krukowski, D. Wróbel
C9:M. Krukowski, K. Świerkosz, D. Wróbel
C10-12:M. Krukowski, D. Wróbel
C13-15:M. Krukowski, K. Świerkosz, D. Wróbel
C16:A. Dunajski, M. Krukowski, K. Świerkosz, D. Wróbel
C17-18:A. Dunajski, M. Krukowski, K. Świerkosz
C19-21:M. Krukowski, K. Świerkosz
C22-25:A. Dunajski, M. Krukowski, K. Świerkosz
C26-28:A. Dunajski, M. Krukowski
C29:A. Dunajski, M. Krukowski, M. Smoczyk
C30-33:A. Dunajski, M. Smoczyk
C34-40:R. Benz, A. Dunajski, M. Smoczyk
C41:A. Dunajski, M. Smoczyk
C42-43:R. Benz, A. Dunajski, M. Smoczyk
C44:A. Dunajski, M. Smoczyk
C45-50:R. Benz, J. Borysiak, A. Dunajski, M. Smoczyk
C51-52:J. Borysiak, A. Dunajski, M. Smoczyk

Autorzy map bioindykatorów

B1:V. Koutecká, M. Krukowski, Š. Neuschlová
B2:A. Dunajski, M. Krukowski
B3:A. Dunajski
B4:J. Kusznierz, B. Lojkásek
B5-6:J. Kusznierz
B7:A. Adamski, M. Foral, K. Pavelka
B8-9:A. Adamski, A. Jermaczek, M. Kalisiński