Wydawca WWF-Deutschland
WWF-Auen-Institut
Redakcja Georg Rast
Petr Obrdlik
Piotr Nieznański
Przekład Petr Obrdlik (czeski)
Henryk Garbarczyk (polski)
Barbara Kobzarska-Bar (polski)
Piotr Nieznański
Opracowanie
kartograficzne
Detlef Gunher Diringer
Nils Harm
Rafael Benz
Ilustracje Libuse Schmidt
Lektorzy Frantisek Kubicek
Krzysztof Smolnicki
Eckhardt Schneider
Wydanie
pierwsze
grudzień 2000
Druk Kraft-Druck, Ettlingen
NFO¦iGW Dofinansowano ze ¶rodków Narodowego
Funduszu Ochrony ¦rodowiska
i Gospodarki Wodnej na zlecenie
Ministra ¦rodowiska