BRAMA > ODRA > ATLAS > po polskudeutschčešký
 
 
 
 
szukaj:  
      zaawansowane strona główna

Spis treści
Skróty
Autorzy
Stopka


Głównasupport@fer.org.pl

6. Metody i kryteria oceny

Waloryzację przeprowadzono na podstawie udziału powierzchni:

 1. wybranych typów środowisk na obecnym i dawnym obszarze zalewowym,
 2. wyróżnionych środowisk leśnych na obecnym i dawnym obszarze zalewowym,
 3. obecnego obszaru zalewowego w naturalnym obszarze zalewowym.

Dla celów waloryzacji wybrano wszystkie omówione typy środowisk (patrz rozdz. 3.1), oprócz:

 • nr 13 - monokultur leśnych,
 • nr 14 - zalanych wyrobisk i
 • nr 15 - innych sztucznych zbiorników wodnych.
 • Jako elementy uzupełniające jakościową waloryzację wybranych typów środowisk, posłużyły dane o występowaniu bioindykatorów, rozmieszczeniu starorzeczy i możliwościach migracji ryb w rzece.

  Ocena powierzchniowego udziału obecnego (względnie dawnego) obszaru zalewowego, w powierzchni naturalnego obszaru zalewowego, została wykorzystana przy całościowej ocenie ogólnego stanu ekologicznego danego odcinka Odry. Było to uzasadnione brakiem powiązania udziału powierzchniowego obecnego obszaru zalewowego z charakterem rozmieszczenia wybranych typów środowisk wzdłuż całej doliny Odry. Fot. 8: P. Obrdlik
  Odra - CHKO Poodrzi - wrzesień 1997

  Określenie granic i ustalenie systemu punktacji oparto na doświadczeniach autorów zdobytych podczas badań obszarów zalewowych Renu, ¸aby i Dunaju (Günther-Diringer et Weller 1999) oraz na mapach roślinności potencjalnej (Matuszkiewicz et al. 1995).

  1. Powierzchniowy udział wybranych typów środowisk podzielono na następujące klasy wielkości:
   Określenie     Udział     Liczba
            procentowy   punktów
   
   bardzo niski    < 20      1
   niski      20 - 40      2
   wysoki     41 - 70      3
   bardzo wysoki   > 70      4
   
  2. Powierzchniowy udział lasów wybranych typów środowisk podzielono na następujące klasy wielkości:
   bardzo niski    < 10      0
   niski      10 - 20      1
   wysoki     21 - 50      2
   bardzo wysoki   > 50      3
   
  3. Powierzchniowy udział obecnego obszaru zalewowego w naturalnym obszarze zalewowym podzielono na następujące klasy wielkości:
   bardzo niski    < 10      1
   niski      10 - 30      2
   wysoki     31 - 50      3
   bardzo wysoki   > 50      4
   

  Pierwszy etap ogólnej waloryzacji stanu ekologicznego odcinków doliny Odry w poszczególnych mezoregionach, polegał na zsumowaniu obu wartości uzyskanych dla udziałów wybranych typów środowisk (A + B). W drugim etapie, optymalizowano ogólną ocenę, poprzez uwzględnienie bioindykatorów i udziału procentowego obecnego obszaru zalewowego w naturalnym obszarze zalewowym (C).

  Ocenę ogólną przedstawiono w skali trzystopniowej: zły, zadowalający i dobry.

  << Poprzednia | Następna >>