BRAMA > ODRA > ATLAS > po polskudeutschčešký
 
 
 
 
szukaj:  
      zaawansowane strona główna

Spis treści
Skróty
Autorzy
Stopka


Głównasupport@fer.org.pl

logo DFEDolnośląska Fundacja Ekorozwoju

Misją Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju jest, jak sama nazwa wskazuje, zrównoważony - a więc uwzględniającego również potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego - rozwój Dolnego Śląska. Jednak w świecie, w którym aktywność człowieka przekracza wiele granic, nie możemy ograniczać oddziaływania tylko do obszaru naszego regionu. Dlatego też staramy się służyć pomocą również w skali kraju, a także podejmować działania o zasięgu międzynarodowym.

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju prowadzi szereg programów dla potrzeb społeczeństwa i natury. Realizujemy inwestycje służące poprawie jakości wód i poprawie środowiska przyrodniczego (n.p. oczyszczalnie hydrobotaniczne, renaturyzacja krajobrazu); wdrażamy programy zagospodarowania odpadów (n.p. recykling puszek aluminiowych, olejów przepracowanych, makulatury; likwidacja PCB) opracowujemy ekspertyzy i projekty. Naszą zasadą jest współdziałanie z lokalnymi partnerami: samorządami i pozarządowymi organizacjami.

Jednym z priorytetów Fundacji są działania na rzecz ochrony walorów przyrodniczych doliny Odry. Dla realizacji tego celu Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi w ramach koalicji "Czas na Odrę!", której sekretariat również prowadzi. W pracach koalicji po polskiej stronie uczestniczy 9 organizacji (Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Federacja Zielonych Opole, Federacja Zielonych Szczecin, Fundacja "Zielona Akcja", Fundacja Kultury Ekologicznej, Lubuski Klub Przyrodników, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"). Na początku 2000 roku do działań dla Odry przyłączyło się 6 organizacji czeskich, w ramach koalicji "Živá Odra". W październiku 2000 roku o włączeniu się do wspólnej pracy dla Odry zdecydowały się również organizacje niemieckie.

Naszym celem jest doprowadzenie do pełnej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej doliny Odry. Pozwolą one na uwzględnienie ochrony przyrody przy planowaniu inwestycji oraz uzupełnienie sieci obszarów chronionych w dolinie, również w ramach powstającej europejskiej sieci Natura 2000. Do naszych zadań należy również przygotowywanie, z partnerskimi organizacjami i samorządami, lokalnych programów ekorozwoju, w tym programów rozwoju rolnictwa środowiskowego i turystyki na obszarach wiejskich Prowadzimy kampanię informacyjno-edukacyjną (obejmującą wydawnictwa, wystawy, konferencje, filmy i serwis internetowy) o walorach przyrodniczych, turystycznych, zagrożeniach i możliwościach zgodnego z naturą rozwoju, której celem jest zmiana stereotypowego wizerunku Odry.

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju współdziałała przy powstawaniu Atlasu Łęgów Odry. Prace nad Atlasem po stronie polskiej prowadzone były przez Pracownię Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu, działającą w ramach Fundacji. Pracownia zajmuje się badaniami i wdrożeniami wiedzy teoretycznej z zakresu ochrony przyrody, planowania i przebudowy struktur krajobrazowych oraz renaturalizacji ekosystemów. Fundacja, dzięki środkom uzyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prowadzić będzie dystrybucję i promocję Atlasu w Polsce.

kontakt

Fundacja EkoRozwoju,
PL 50-134 Wrocław, ul. Białoskórnicza 26
tel/fax: +48-71-3430849, +48-71-344594, +48-71-3436035
kampania@odra.pl

Źródłem pełnych informacji o działaniach "odrzańskich" (w tym kontakty do organizacji, realizowane projekty, publikacje, ekspertyzy, działania) jest międzynarodowy serwis internetowy www.odra.pl,

Nasze działania dla ochrony przyrody doliny Odry są wspierane między innymi przez: Fundację DOEN, Fundację Partnerstwo dla Środowiska, Regional Environmental Center Budapest, Fundację Batorego oraz Ministerstwo Środowiska. Dziękujemy.