Předmluva

Gerling - Versicherungs-Beteiligungs AG
Dolno¶l±ska Fundacja Ekorozwoju

1. Úvod

2. Vymezení sledovaného území

3. Typy biotopů

3.1 Popis biotopů
3.2 Metody mapování typů biotopů

4. Bioindykatory

4.1 Popis bioindikátorů
4.2 Metody mapování bioindikátorů

5. Kartografické zpracování a digitální sestavení Atlasu

6. Metody hodnocení a kritéria

7. Dneąní stav přirozeného inundačního území

7.1 Moravská brána (mapy: B1, B4, B7, C1-3)
7.2 Ostravská Pánev (mapy: B1, B4, B7, C3-4)
7.3 Kotlina Raciborska (mapy: B1, B4, B7, C5-10)
7.4 Pradolina Wrocławska
7.4.1 ústí řeky Mała Panew (mapy: B1, B4, B 7, C10-13)
7.4.2 Ústí řeky Mała Panew - ústí řeky Kaczawa (mapy:B 1-2, B4-5, B7-8, C13-22)
7.5 Obniżenie ¦cinawskie (mapy: B2, B5, B8, C22-24)
7.6 Pradolina Głogowska (mapy: B2, B5, B8, C25-28)
7.7 Kotlina Kargowska (mapy: B2, B5, B8, C29-31)
7.8 Dolina ¦rodkowej Odry (mapy: B2-3, B5-6, B8-9, C31-37)
7.9 Lubuski Przełom Odry (mapy: B3, B6, B9, C37-38)
7.10 Kotlina Freienwalde (mapy: B3, B6, B9, C38-46)
7.11 Dolina Dolnej Odry (mapy: B3, B6, B9, C45; C47-52)

8. Hodnocení současného stavu

8.1 Moravská brána
8.2 Ostravská pánev
8.3 Kotlina Raciborska
8.4 Pradolina Wrocławska
8.4.1 Krapkowice - ústí řeky Mała Panew
8.4.2 Ústí řeky Mała Panew-ústí řeky Kaczawa
8.5 Obniżenie ¦cinawskie
8.6 Pradolina Głogowska
8.7 Kotlina Kargowska
8.8 Dolina ¦rodkowej Odry
8.9 Lubuski Przełom Odry
8.10 Kotlina Freienwalde
8.11 Dolina Dolnej Odry

9. Doplňující vodohospodářské informace

10. Daląí analýzy a odkazy na vyuľití výsledků

10.1 Ochrana přírody
10.2 Protipovodňová ochrana
10.3 Vyuľívání krajiny, zvláątě lesnictví a zemědělství
10.4 Úpravy toků a meliorace

11. Doporučení pro územní plánování a ostatní rozvojové plány

12. Shrnutí

13. Citovaná literatura a dokumenty

14. Prameny a mapy

Příloha 1 Zeměpisné názvy

Tab.1 Ploąná bilance regionů

Tab.3 Existující a plánované poldry v údolí Odry