BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

20. Łąka Lipowska

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk: 2 (6410, 6430)
 2. gatunki roślin 3 (CzK).

OBSZAR:

  SAC

POŁOŻENIE:

  na północny zachód od Lipowca, w bezpośredniej bliskości proponowanej ostoi "Wielki Bełcz", na wysokości km 369, około 2,5 km na NE od koryta Odry.

POWIERZCHNIA:

  około 10 ha

OPIS:

  łąki na prawym brzegu Odry, przy drodze z Lipowca do Żabina,

SIEDLISKA:

  w otoczeniu rowów zbiorowiska wielkoturzycowe (Magnocaricion - 53.21), wyżej zbiorowiska łąk zmiennowilgotnych (Cnidion - 37);

ROŚLINY:

  Lathyrus palustris (CzK kat. V), Viola stagnina (CzK kat.V), Cnidium dubium (CzK kat. V),

CHRONIONE: