BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

21. Skarpa Storczyków

Motywy:

  1. liczba i kody siedlisk: 1(9170)

OBSZAR:

  SAC

LOKALIZACJA:

  na stoku Pradoliny Odry na zachód od Orska, na wysokości km 365, ok. 2,5 km na południe od koryta Odry.

POWIERZCHNIA:

  67 ha

OPIS:

  las, grądowy ze starodrzewem obejmującym wiele okazów pomnikowych i bogatym runem

OSTOJE CORINE BIOTOPES:

  ostoja 327

SIEDLISKA:

  grąd Galio silvatici-Carpinetum - 41.26, częściowo zniekształcony.

ROŚLINY:

CHRONIONE:

  Epipactis albensis, Listera ovata, Platanthera bifolia, Epipactis helleborine,

STATUS OCHRONNY:

  rezerwat "Skarpa Storczyków"

UWAGI: