BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

5. Łęgi Zdzieszowickie

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk (DH I): 4 (3150, 6430, 9170, 91F0)
 2. gatunki ptaków (DP): 2
 3. gatunki roślin - 1 (DH V).

OBSZAR:

  SAC

POŁOŻENIE:

  km 101-110, na brzegu przeciwległym do miasta Zdzieszowice.

POWIERZCHNIA:

  około 500 ha

SIEDLISKA:

  łęgi wiązowo-jesionowe, grądy żyzne i formy przejściowe, jeziora eutroficzne (starorzecza), ziołorośla eutroficzne.

PTAKI (DP):

  Dendrocopos leucotos, Dendocopos medius;

ROŚLINY: