BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

4. Turze

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk (DH I): 3 (6410, 6430, 6510)

OBSZAR:

  SAC

POŁOŻENIE:

  w sąsiedztwie Turze, w oddaleniu prawie 2 km od doliny Odry na wysokości km 63. Otoczone przez inne zbiorowiska łąkowe o mniejszej wartości dla sieci Natura 2000.

POWIERZCHNIA:

  około 100 ha

OPIS:

  łąki w różnych stadiach użytkowania, częściowo zarastające i przekształcające się w zbiorowiska ziołoroślowe.

SIEDLISKA:

  łąki zalewowe ze związku Molinion, ziołorośla eutroficzne, nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis).

  << Poprzednia | Następna >>