BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

6. Ostrów Narocki

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk (DH I): 2 (9170, 91F0).
 2. gatunki ptaków (DP): 1

OBSZAR:

  SAC

POŁOŻENIE:

  km 170, około 2 km na NW od miejscowości Narok.

POWIERZCHNIA:

  około 150 ha.

OPIS:

  niewielki stosunkowo fragment lasów liściastych o charakterze naturalnym i częściowo naturalnym, stanowiący jedyną pomiędzy Łęgami Zdzieszowickimi a ujściem Nysy i Stobrawy enklawę zbiorowisk leśnych pozwalającą na osiedlanie się typowo leśnym gatunkom roślin i zwierząt. Stąd, mimo motywacji ograniczonej do występowania dwóch typów siedlisk obszar ten jest ważny z uwagi na ochronę przyrody w całym korytarzu odrzańskim.

SIEDLISKA:

  grądy żyzne, łęgi wiązowo-jesionowe.

PTAKI (DP):

  Haliaeetus albicilla

UWAGI:

  wchodzi w skład szeroko pojętej ostoi ptaków o randze europejskiej (E-IBAE Poland 053).

  << Poprzednia | Następna >>