BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

Podziękowania

Szczególne podziękowania należą się:

Pani Prof. Annie Dyduch-Falniowskiej i jej współpracownikom z Zakładu Integracji Danych Przyrodniczych Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie za udostępnienie dokumentacji i materiałów roboczych na temat projektowanych ostoi Natura 2000 oraz sieci Emerald.

Panu dr Georgowi Moskwie (Ministerium fur Umwelt, Naturschutz und Raumordung, Land Brandendurg) oraz Panu Peterowi Torklerowi (Umweltstiftung WWF-Deustchland) za udostępnienie danych dotyczących ostoi Natura 2000 w niemieckiej części doliny Odry.

Dr Vladislavie Hamplovej z Chranenej Krajinnej Oblasti "Poodri" za kilkuletnią wspólną pracę w ochronie przyrody doliny Odry.

Kolegom i współpracownikom z Polski, którzy bezinteresownie dzielili się zebranymi przez siebie danymi, a w szczególności dr Zygmuntowi Dajdokowi, dr Wojciechowi Jankowskiemu, mgr Zygmuntowi Kąckiemu, mgr Grzegorzowi Bobrowiczowi, mgr Krzysztofowi Koniecznemu oraz ekipie sporządzającej Atlas Obszarów Zalewowych Odry.

<< Poprzednia | Następna >>