BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

37. Eichwald und Buschmuhle

MOTYWY:

  1. liczba i kody siedlisk (DH I): 4 (6510, *9180, 91E0, 91F0)

OBSZAR:

  SAC

POŁOŻENIE:

  około 2 km na południe od Frankfurtu nad Odrą (km 577-582).

POWIERZCHNIA:

  228,43 ha

OPIS:

  jeden z największych obszarów zalesionych nad Odrą po stronie niemieckiej, głównie zajęty przez lasy łęgowe (olchowe, wiązowo-jesionowe), z towarzyszeniem niewielkich fragmentów łęgów wierzbowo-topolowych oraz grądów stosowych i ich stadiów regeneracyjnych (na krawędzi doliny). Niewielkie fragmenty użytkowane są pastwiskowo i kośnie.

SIEDLISKA:

  nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis), lasy stokowe (Tilio-Acerion), łęgi olchowe i wierzbowo-topolowe, łęgi wiązowo-jesionowe.

UWAGI:

  ostoja objęta ochroną rezerwatową ("Eichwald und Buschmuhle, Naturschutzgebiet no. 1187).

  << Poprzednia | Następna >>