BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

31. Słubice

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk (DH I): 4 (3150, 6510, 61D0, 61F0).
 2. gatunki ptaków (DP): 2
 3. gatunki zwierząt 1 (KB III)
 4. gatunki roslin: 1 (CzK).

OBSZAR:

  SAC

POŁOŻENIE:

  Na południe od Słubic, km 581-584.

POWIERZCHNIA:

  ok. 350 ha

OPIS:

  obsza zalewowy leżący na południe od Słubic, w obrębie szerokiego w tym miejcu na ponad kilometr międzywala. Składa się z dwóch odrębnych części. Bliżej Słubic znajduje się obszar ekstensywnie użytkowanych pastwisk i łąk o powierzchni około 200 ha, zaś część południowa zajęta jest przez lasy łęgowe.

SIEDLISKA:

  Łegi wiązowo-jesionowe, nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis), niewielkie fragmenty łęgu wierzbowo-topolowego, jeziora eutroficzne.

PTAKI (DP):

  Dendrocopos medius, Milvus migrans, Galinago galinago

RYBY:

  Silurus glanis (KB III)

ROŚLINY:

  Cnidium dubium (CzK kat. V)

UWAGI:

  część obszaru proponowano do ochrony w ramach użytku ekologicznego "Dolina Odry koło Słubic" o pow. 80 ha (Chojnacki, Torkler 2000).

  << Poprzednia | Następna >>