BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

24. Wróblin Głogowski

MOTYWY:

 1. Liczba i kody siedlisk: 5 (3150, 6410, 6430, 6510, 91F0)
 2. gatunki roślin: 2 (CzK).

OBSZAR:

  SAC

POŁOŻENIE:

  12 km doliny Odry od Wróblina Głogowskiego po Drogomil (km 394 - 412).

POWIERZCHNIA:

  około 500 ha.

OPIS:

  ostoja obejmująca kompleks łąkowy z dominacją zbiorowisk zmiennowilgotnych (na lewym brzegu Odry na NW od Huty Miedzi Głogów oraz oraz porozrywany kompleks lasów łęgowych, rozciągające się pomiędzy Wróblinem Głogowskim a Drogomilem obejmujący 8 km doliny Odry w bezpośrednim rejonie międzywala na szerokości od kilkudziesięciu metrów do 1 km. Kompleks leśny jest porozrywany, wykształcony przemiennie na lewym i na prawym brzegu rzeki, z rozległymi polanami zajętymi przez łąki kośne ze związku Alopecurion - 32.8.i pastwiska.

SIEDLISKA:

  na terasie łęgi Ficario-Ulmetum - 44.41 oraz ich stadia zastępcze - 44.1, w otoczeniu starorzeczy (22.13) i rowów zbiorowiska szuwarowe (Magnocaricion - 53.21 i Phragmition - 53.1), wyżej zbiorowiska łąk zmiennowilgotnych (Cnidion - 37.31 i Alopecurion - 38.2).

INNE GATUNKI ZWIERZąT:

  Silurus glanis (KB III).

ROŚLINY:

  Lathyrus palustris (CzK kat. V), Cnidium dubium (CzK kat. V).

UWAGI:

  obecny stan ostoi może zostać zakłócony przez zarastanie łąk (sąsiadująca wieś leży w strefie ochronnej HM Głogów i jest stopniowo przesiedlana), planowane zabiegi przebudowy Odry oraz wycinki drzew w międzywalu dla celów przeciwpowodziowych.

  << Poprzednia | Następna >>