BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

14. Irysowy Zagon koło Gromadzynia

MOTYWY:

  1. Liczba i kody siedlisk: 3 (6410 , 6430, 6510).

OBSZAR:

  SAC

POŁOŻENIE:

  Gromadzyń.

POWIERZCHNIA:

  50 ha

OPIS:

  kompleks łąk na lewym brzegu Odry, przylegający do lasów pomiędzy Gogołowicami a Jurczem, na wysokości km 320, około 7 km na zachód od koryta Odry.

SIEDLISKA:

  części zbiorowiska wielkoturzycowe (Magnocaricion - 53.21), wyżej zbiorowiska łąk świeżych (Arrhenatheretalia - 38) i zmiennowilgotnych (Molinion - 37.31, Calthion 37.2);

ROŚLINY:

  Cnidium dubium (CzK kat. V),

CHRONIONE:

  Dactylorhiza majalis, Iris sibirica, Dianthus superbus, Gladiolus imbricatus, Trollius europaeus.

UWAGI:

  projektowany rezerwat "Irysowy zagon". Zagrożenia: na przeważającej powierzchni łąki nie użytkowane, rozwój krzewów i drzew, sukcesja Calamagrostis epigeios.

  << Poprzednia | Następna >>