BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

12. Łąki pod Krzydliną Małą

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk: 2 (6410, 6430).
 2. gatunki roślin: 3 (CzK).

OBSZAR:

  około 50 ha

POŁOŻENIE:

  na N od wsi Krzydlina Mała, na wysokości km 319, około 4 km na wschód od koryta Odry.

OPIS:

  łąki na prawym brzegu Odry, na pograniczu Wysoczyzny Rościsławickiej i Obniżenia Ścinawskiego, pomiędzy Krzydliną Małą a Krzydliną Wielką,

POWIERZCHNIA:

  ok. 40-50 ha

SIEDLISKA:

  w obniżeniach terenu zbiorowiska szuwarowe (Magnocaricion - 53.21 i Phragmition - 53.1), wyżej zbiorowiska łąk świeżych (Arrhenatheretalia - 38) i zmiennowilgotnych (Molinion - 37.31, Calthion 37.2)

GATUNKI ROśLIN:

  Cnidium dubium (CzK kat. V), Iris sibirica (CzK kat. V), Gentiana pneumonanthe (CzK kat. V).

CHRONIONE:

  Dactylorhiza majalis, Listera ovata, Platanthera bifolia, Centaurium erythraea subsp. erythraea, Primula veris, Orchis morio, Dianthus superbus, Gladiolus imbricatus,

UWAGI:

  częściowo łąki nie użytkowane, meliorowane, zamienione na pastwiska, zaawansowana sukcesja drzew i krzewów. Projektowany rezerwat.

  << Poprzednia | Następna >>