BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

10. Dolina Odry między Zakrzowem a Kobylnikami

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk (DH I): 6 (3150, 6430, 6510, 9170, 91E0, 91F0)
 2. gatunki ptaków (DP): 1
 3. inne gatunki zwierząt 2 (ryby DH II - 1, KB III - 1)
 4. gatunki roślin: 2 (KB II).

OBSZAR:

  SAC

POŁOŻENIE:

  kompleks lasów, starorzeczy i łąk (km 288-295), wzdłuż biegu Odry na szerokości ok. 300 m do 1,5 km, częściowo na zawalu. Obejmuje głównie lewy brzeg Odry, na prawy wychodząc tylko w niewielkim fragmencie koło Pogalewa.

POWIERZCHNIA:

  około 700 ha

OPIS:

  obszar obejmujący zróżnicowaną siedliskowo mozaikę z przewagą zbiorowisk leśnych w typie grądu (odcięte od zalewów łęgi wiązowo-jesionowe), z dobrze wykształconymi partiami lasów łęgowych w obrębie międzywala. Objęte ekstensywną gospodarką łąki oraz skupione wokół zarastających starorzeczy zbiorowiska szuwarowe obejmują niewielkie powierzchnie, głównie w zachodniej części proponowanej ostoi, a częściowo także koło wsi Słup i Kobylniki.

SIEDLISKA:

  jeziora eutroficzne, łęgi wierzbowo-topolowe, wiązowo-jesionowe, grądy, nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis), ziołorośla eutroficzne, zbiorowiska szuwarowe.

PTAKI (NATURA):

  Dendrocopos medius

RYBY:

  Misgurnus fossilis (DH II), Silurus glanis (KB III)

ROŚLINY:

  Salvinia natans (KB II), Trapa natans (KB II),

UWAGI:

  obszar wchodzi w skład projektowanego Parku Krajobrazowego "Dolina Odry II".

  << Poprzednia | Następna >>