BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

2. Ligota Tworkowska

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk (DH I): 2 (9170; 91F0)
 2. gatunki ptaków (DP): 1

TYP OBSZARU:

  SAC

POWIERZCHNIA:

  około 120 ha.

POŁOŻENIE:

  prawy brzeg Odry (km 36-37,5), w pobliżu wsi Ligota Tworkowska

OPIS:

  niewielki fragment zachowanych lasów o charakterze naturalnym i częściowo zniekształconych przez gospodarkę leśną. Bardzo ważny jako łącznik ekologiczny pomiędzy obszarem Poodri a obszarami leżącymi poniżej Ligoty, gdyż ten odcinek doliny jest bardzo ubogi w zachowane ekosystemy nadrzeczne, co utrudnia kontakt populacji roślin i zwierząt na omawianym odcinku.

SIEDLISKA (DH I):

  grądy, fragmenty łęgów wiązowo-jesionowych.

PTAKI (DP):

  Haliaeetus albicilla

UWAGI:

  wymaga dalszych badań szczegółowych.

<< Poprzednia | Następna >>