BRĮMA > ODRA > ATLAS > po polskudeutschče¹kż
 
 
 
 
hledej:  
      roz¹ķųene vyhledįvįnķ hlavnķ

Obsah
Zkratky
Seznam autorł
Zįpatķ


Hlavnķsupport@fer.org.pl

Seznam autorł

Artur Adamski Zak³ad Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wroc³awskiego, ul. Sienkiewicza 21, PL 50-335 Wroc³aw
Rafael Benz Geographisches Institut der Humboldt-Universitat zu Berlin, Chaussestr. 86, D 10115 BErlin
Janina Borysiak Zak³ad Ekologii i Ochrony ¦rodowiska Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Al. Niepodleg³o¶ci 14, PL 61-713 POznań
Emil Dister WWF-Auen-Institu, Josefstr. 1, D 76437 Rastatt
Andrzej Dunajski Instytut Botaniki Uniwersytetu Wroc³awskiego, ul. Kanonia 6/8, PL 50-328 Wroc³aw
Mojmķr Foral Ostravské muzeum, Masarykovo nįm. 1, CZ 702 00 Ostrava 1
Detlef Gunther-Diriger WWF-Auen-Institut, Josefstr. 1, D 76437 Rastatt
Vladimira Hamplovį Sprįva CHKO Poodųķ, Trocnovskį 2, CZ 702 00 Ostrava 1
Radim Jaro¹ek Sprįva CHKO Poodųķ, Trocnovskį 2, CZ 702 00 Ostrava 1
Andrzej Jermaczek Lubuski Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, PL 66-200 ¦wiebodzin
Marek Kalisiński ul. Bohaterów Warszawy 28/1, PL 70-340 Szczecin
Rafalina Korol Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddzia³ we Wroc³awiu, Wybrzeæe Wyspiańskiego 39, PL 51-616 Wroc³aw
Vģra Kouteckį Dvoųįkova 4, CZ 702 00 Ostrava
Marek Krukowski Instytut Kszta³towania i Ochrony ¦rodowiska Akademii Rolniczej, pl. Grundwaldzki 24, PL 50-363 Wroc³aw
Jan Kusznierz Instytut Zoologii Uniwersytetu Wroc³awskiego, ul. Kanonia 6/8, PL 50-328 Wroc³aw
Bohumķr Lojkasek Katedra biologie a ekologie Ostravské univerzity, 30, dubna 22, CZ 701 00 Ostrava
©įrka Neuschlovį Sprįva CHKO Poodųķ, Trocnovska 2, CZ 702 00 Ostrava 1
Piotr Nieznański Oder-Projekt-Buro des WWF-Auen-Institut, ul. Drzewieckiego 22/4, PL 54-129 Wroc³aw
Petr Obrdlķk WWF-Auen-Institu, Josefstr. 1, D 76437 Rastatt
Karel Pavelka Okresnķ vlastivģdné muzeum, Hornķ nįm. 2, CZ 755 01 Vsetķn
Georg Rast WWF-Auen-Institut, Josefstr. 1, D 76437 Rastat
Erika Schneider WWF-Auen-Institut, Josefstr. 1, D 76437 Rastat
Micha³ Smoczyk Instytut Botaniki Uniwersytetu Wroc³awskiego, ul. Kanonia 6/8, PL 50-328 Wroc³aw
Krzysztof ¦wierkosz Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wroc³awskiego, ul. Sienkiewicza 21, PL 50-335 Wroc³aw
Dominik Wróbel Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, PL 31-512 Kraków

Vyti¹tģna verze Atlasu

Autoųi map typł biotopł

C1-2:©. Neuschlovį
C3:©. Neuschlovį, V. Kouteckį
C4:V. Kouteckį
C5:V. Kouteckį, M. Krukowski, D. Wróbel
C6:M. Krukowski, D. Wróbel
C7:M. Krukowski, K. ¦wierkosz, D. Wróbel
C8:M. Krukowski, D. Wróbel
C9:M. Krukowski, K. ¦wierkosz, D. Wróbel
C10-12:M. Krukowski, D. Wróbel
C13-15:M. Krukowski, K. ¦wierkosz, D. Wróbel
C16:A. Dunajski, M. Krukowski, K. ¦wierkosz, D. Wróbel
C17-18:A. Dunajski, M. Krukowski, K. ¦wierkosz
C19-21:M. Krukowski, K. ¦wierkosz
C22-25:A. Dunajski, M. Krukowski, K. ¦wierkosz
C26-28:A. Dunajski, M. Krukowski
C29:A. Dunajski, M. Krukowski, M. Smoczyk
C30-33:A. Dunajski, M. Smoczyk
C34-40:R. Benz, A. Dunajski, M. Smoczyk
C41:A. Dunajski, M. Smoczyk
C42-43:R. Benz, A. Dunajski, M. Smoczyk
C44:A. Dunajski, M. Smoczyk
C45-50:R. Benz, J. Borysiak, A. Dunajski, M. Smoczyk
C51-52:J. Borysiak, A. Dunajski, M. Smoczyk

Autoųi map bioindykatorł

B1:V. Kouteckį, M. Krukowski, ©. Neuschlovį
B2:A. Dunajski, M. Krukowski
B3:A. Dunajski
B4:J. Kusznierz, B. Lojkįsek
B5-6:J. Kusznierz
B7:A. Adamski, M. Foral, K. Pavelka
B8-9:A. Adamski, A. Jermaczek, M. Kalisiński